Specjalizujemy się w wydrukach projektów budowlanych, technicznych, geodezyjnych oraz architektonicznych. Składamy rysunki do formatu A4. Oprawaimy projekty bindowaniem grzbietowym oraz zaciskowym.

Dukujemy z rolek o szerokości 297 mm, 420 mm, 594 mm, 610 mm, 841 mm, 914 mm, 1067 mm

Przykładowy cennik wydruków wielkoformatowych CAD (cennik aktualny na dzień 20.12.2023):

Format 10% zapełnienia do 30% zapełnienia od 30% zapełnienia
A2 420/594 mm51020
A1 594/841 mm102040
A0 841/1189 mm153060

Oferujemy skanowanie oraz ksero wielkoformatowe do szerkości 1 m.
Skanujemy do formatu .jpg lub .tiff lub za dodatkową opłatą do formatu pdf.

Drukujemy z plików .pdf ewentualnie z .jpg lub .tiff

Projekty do wyceny można wysyłać na adres mailowy.


Copyright © 2023. All Rights Reserved.